122

                          Mały Samorząd Uczniowski - dla klas 1-3 SP

Opiekun: Tamara Dolata

Rada Samorzadu:

Przewodniczący:

Zastepca przewodniczacego:


 


Samorząd Uczniowski

Opiekun: Lilianna Wojciechowska

Rada Samorzadu:

 Przewodnicząca:  

Zastępca przewodniczacej:  

Sekretarz:

Skarbnik:


  


 


Do pobrania regulamin Samorządu Uczniowskiego      Poczet sztandarowy-

Chorąży-

Asystentki-


Rzecznik Praw Ucznia

Jakub Wojciechowski

 


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl